Chinese  Portuguese  German  Japanese  French   Italian  Korean  Spanish  Russian ii x
The Scottish Stag is one of the enduring images of Scotland, found  grazing in the fields at the back of Hillview Cottage during long warm summer evenings. The rooms in the 300 year old cottage wing have walls nearly three feet thick, B&B in Hillview Cottage , Stirling allows you to have a rural feel to your Scottish holiday, and yet be close to all the main visitor centres like Stirling Edinburgh Glasgow The Tossachs and Loch Lomond. William Wallace country is just up the road!

Nous Parlons Francais
Witamy w Hillview Cottage
Hillview Cottage is a luxury B&B in Central Scotland, close to Stirling, William Wallace Monument, Edinburgh and the TrossachsThe rooms in the 300 year old cottage wing have walls nearly three feet thick, B&B in Hillview Cottage , Stirling allows you to have a rural feel to your Scottish holiday, and yet be close to all the main visitor centres like Stirling Edinburgh Glasgow The Tossachs and Loch Lomond. William Wallace country is just up the road! Pop through the front door to see the top lounge and the warm welcoming log fire! This is the Woodland Double....with a large corner tub for two! The Hillview rooms are in the 300 year old cottage end of the house The main lounge is behind this part of the cottage....large, warm and with plenty of settees and armchairs. buy a brick and help blairdrummond build their new hall
The thistle is the national flower of Scotland, and is found growing in the hedges around Hillview Cottage.
Hillview Cottage to tradycyjny szkocki pensjonat, po?o?ony w wyj?tkowej, wiejskiej okolicy. Jest otoczony przez lasy i pola, a z jego okien rozci?ga si? niczym nie zak?ócony widok na Wzgórza Gargunnock.
Zosta? zbudowany w XVII wieku i zapewnia ciep??, przyjazn? i interesuj?c? atmosfer?, w której mo?na odpocz?? i pomy?le? nad w?drówkami dnia poprzedniego. W jednym z dwóch salonów znajduje si? panoramiczny telewizor cyfrowy. W drugim -wykonany r?cznie przez Braci Dowling z Newton Stewart, opalany drewnem piec. My?l?c o komforcie snu, zapewniamy, ?e wszystkie ?ó?ka maj? specjalnie dobrany, ortopedyczny kszta?t, a ?adna z sypialni nie maj? stykaj?cych si? ze sob? ?cian. W ka?dym z pokojów znale?? mo?na herbat?, kaw?, ciasteczka, kolorowy telewizor z pilotem. Wszystkie s? równie? centralnie ogrzewane oraz wyposa?one w prysznic lub ?azienk?.
Hillview Cottage stanowi doskona?e miejsce do wypadów i w?drówek po ?rodkowej Szkocji - od autostrady M9 dzieli nas tylko siedem minut jazdy, a potem zaledwie pó? godziny zarówno od Glasgow (na Zachód), jak i Edynburga (na Wschód). Jeste?my miejscem idealnym na objazdowe wakacje po Szkocji. Stirling, ze swoim zamkiem i pomnikiem Williama Wallace'a znajduje si? o dziesi?? minut drogi st?d. Trossachs, okre?lane jako Highland w miniaturze, to jedne z najpi?kniejszych miejsc w Szkocji - mo?na je podziwia? po zaledwie dwudziestominutowej podró?y.
Przed pensjonatem znajduje si? du?y strze?ony parking. Doskona?a obs?uga jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb naszych go?ci. Je?li macie Pa?stwo jakiekolwiek pytania lub ?yczenia, prosimy si? nie waha? i ?mia?o o nich mówi?, gdy b?dziecie rezerwowa? swój pokój w rozmowie z Jonem i Diane.
Wsyzstkie pokoje wyposa?one s? w centralne ogrzewanie oraz nieograniczony dost?p do herbaty i kawy

Nasze ceny za Spanie i ?niadanie w 2005 roku kszta?tuj? si? od 23 funtów za osob?, wliczaj?c w to pe?en wybór ?niadania oraz w?asnor?cznie wypiekany chleb. W lipcu i sierpniu, op?ata za podwójny pokój wynosi 45 funtów.
Zawsze jeste?my sk?onni do zni?ek dla grup lub dla osób, które chcia?yby zosta? przez ponad pi?? dni.
Kolacja mo?e by? równie? zamówiona, a op?ata zaczyna si? od 19 funtów.
Mog? udzieli? informacji na temat bezproblemowego wynajmu samochodu - od 22 funtów dziennie za nowy samochód. Ta cena nie zawiera ?adnych "dodatków". Kliknij tutaj, ?eby z?o?y? zamówienie na wynajem samochodu.
Loch Lubnaig, only a twenty minute drive from Hillview Cottage, is deep into the highlands...Image copywright..Calum Menzies
Loch Lubnaig
A breathtaking view of Stirling and the castle taken in winter. Worth any trip for this view alone
E-Mail
info@Hillview-Cottage.com

Tel:  44 (0)1786 841 679
Fax: 44 (0)1786 842473

KIRK LANE
Blairdrummond
STIRLING
FK9 4AN

Zamek w Sterling
Now an icon of Scottish wildlife, the highland cow is the only one in Britain allowed to have long horns The main lounge, with its wood burning stove and magnificent views, is an ideal place to relax after an enjoyable days touring. The rooms in the 300 year old cottage wing have walls nearly three feet thick, B&B in Hillview Cottage , Stirling allows you to have a rural feel to your Scottish holiday, and yet be close to all the main visitor centres like Stirling Edinburgh Glasgow The Tossachs and Loch Lomond. William Wallace country is just up the road!
Górska krowa G?ówny salon
The bed boasts a hand carved French head and foot board. A room to see the birds at the feeders in winter. See the bathroom on page two The rooms in the 300 year old cottage wing have walls nearly three feet thick, B&B in Hillview Cottage , Stirling allows you to have a rural feel to your Scottish holiday, and yet be close to all the main visitor centres like Stirling Edinburgh Glasgow The Tossachs and Loch Lomond. William Wallace country is just up the road!
Podwójny Pokój w Drewnie Podwójny Pokój Hillview
Page two......some more photos and useful links
Booking terms and conditions....making a booking is acceptance of these. Page two......some more photos and useful links
Druga strona
Booking Policies
TravelXL

 

t GOOGLE MAP LINK, Scottish accommodations,

GET DIRECTIONS TO HILLVIEW COTTAGE e, Braveheart country, hills, mountains, golf, fishing, whisky, honeymoonurgh B&B, acommodation, accommadation, comp-u-build,HCE, Skype, WIFI, Abro Stirling, Prudential, and BP Grangemouth. FK9 4UE FK3 9XQ FK7 7RR

This is our wood stove..hand built by the Dowling Bros of Newton Stewart